volgend project
vorig project
Probleemstelling
Behoud van het bestaande beeld van het Theosofengebouw; logische lineaire routing behouden in het bestaande en uitbreidingsdeel; respecteren van twee verschillende soorten van architectuur (bestaand en nieuw); rolstoelgebruikers toegankelijk; volledige klimatisering; akoestiek op aanvaardbaar niveau brengen; lage investeringskosten

Architectuur en materialisatie
Een logische koppeling van het bestaande en nieuwe gebouw resulteert in een lineaire route. De filosofie is dat door een beperkt aantal ingrepen, een maximaal resultaat wordt bereikt met een logische ordening van de functies. Tevens komt er op deze compacte oplossing enige ruimte in het beschikbare budget.
Deze ruimte in het budget is aangewend om de bijzondere punten van de uitbreiding nader uit te werken. Deze onderdelen betreffen met name de punten waar de route van de bezoeker van richting verandert.
Aangezien deze plekken de koppeling van oud en nieuw vorm dienen te geven, is voor de nieuwe architectonische elementen gekozen voor een contrasterend materiaal-gebruik en afwijkende vormgeving. Deze elementen (gekromd en bekleed met RVS) geven de bijzonderheid van de plek aan, zonder een dissonant te vormen ten opzichte van de twee bestaande gebouwen. In verband met de verregaande klimatisering van het gebouw is het gebouw 'ingepakt  in isolatiemateriaal teneinde condens-vorming te voorkomen.
Deze isolatie is aan de buitenzijde gezet en heeft een stuc afwerking gekregen. De kleur hiervan (geel/oker) geeft het gebouw een geheel nieuw en open karakter.
De ingebrachte kanalen t.b.v. de klimatisering zijn onzichtbaar weggewerkt in het bestaande gebouw
In verband met de grote nagalm in het bestaande gebouw is er een grote hoeveelheid akoestisch materiaal toegepast. Dit is op zo'n wijze gedaan dat de vormgeving van deze materialen de bestaande gebouwvorm versterkt.

Projectbegeleiding
In de ontwerp-fase heeft Balans het bouwkundig deel verzorgd betreffende het maken van bestektekeningen, het bestek en calculatie alsmede de planning. Daarnaast hebben wij de ontwerpfase van de elektrotechnische en werktuigkundige installatie begeleid.

De projectbegeleiding in de uitvoeringsfase is eveneens door Balans gedaan. Naast de bouwadministratie en bouwbegeleiding is het dagelijks toezicht door ons ter hand genomen.

Budget en planning
Bij oplevering is gebleken dat, ondanks de strakke randvoorwaarden en tegenvallers die inherent zijn aan een renovatie, we binnen het beschikbare budget van € 3.000.000,- de planning zijn gebleven.

Conclusie
Het uiteindelijke beeld van de uitbreiding van het Museum voor Communicatie is verrassend, dit mede doordat het gebouw niet van de openbare weg te zien is. Pas na betreding geeft het binnenhof haar geheimen prijs.
Een uitbreiding met een open karakter en een verrassende kleurstelling geeft het Museum nieuwe mogelijkheden van expositie en conservering in een historisch gebouw.
op het moment
op uitnodiging
bureau
pdf boekje
home / terug
links
Opdracht
De uitbreiding van het bestaande Museum voor Communicatie betreft het Theosofen gebouw van architect 'de Basel'. Het bestaande gebouw wordt uitgebreid met twee expositiezalen, depot en kantoorfuncties. Het Theosofen gebouw is een bijna geheim gebouw, Rozenkruisers en Vrijmetselaars hebben hier hun domicilie gehad.