architectuur
Geleerd hebbende van projecten en studiereizen, zijn we er van overtuigd dat projecten zeer eenduidig ontworpen moeten worden. Het project moet meteen een herkenbare uitstraling hebben. In tweede instantie mag de architectonische verschijningsvorm nader haar geheimen prijsgeven of zelfs verbazing oproepen. Het gebouw  mag daartoe verleiden middels geraffineerde elementen en ruimtelijkheid. De controverse kan een eigen eenduidigheid bezitten.


sculpuur
Het gebouw wordt vormgegeven vanuit een homogene visie. We modelleren onze ontwerpen zoals een beeldhouwer zijn stukken uit steen terugbrengt of opbouwt uit klei.


methodologie
Daarnaast heeft onze architectuur een sterk filosofische achtergrond, gestoeld op de fenomenologie en de hermeneutiek. Zoals Husserl al sprak: "zu den Sachen selbst!" En dat doen we dan ook!


slow architecture
Teneinde project-eigen elementen op de juiste wijze te kunnen beoordelen; aandacht te kunnen schenken en ruimte te geven aan het creatieve proces dat nodig is voor een essentieel ontwerp, hanteren we het begrip 'slow architecture'. Dit heeft niets te maken met een langzame werkwijze zoals gegrapt wordt, maar alles met de wens om tot de kern van de zaak door te dringen en dingen te verwezenlijken die er toe doen.
naar folders
terug bureau
op het moment
op uitnodiging
bureau
pdf boekje
home / terug
Het gaat er om van betekenis te zijn. Slow architecture is dus een houding om doelgerichte aandacht te geven aan de ruimtelijke omgeving en geeft de wens weer om essentiele zaken te verwezenlijken.

algemeen
Balans is een allround architectenstudio met een divers opdrachtenpaket. We werken nu 15 jaar aan diverse projecten. Deze projecten betreffen scholen, bedrijfsgebouwen, seriematige woningbouw, musea en kantoren. We hebben ervaring met nieuwbouw, renovatie en integrale opdrachten. De meeste projecten hebben we compleet begeleid, van ontwerp, bouwvergunning en besteksstukken tot en met de uitvoering, oplevering en nazorg. Dit aangezien we van mening zijn dat een architect niet alleen een ontwerper moet zijn, maar ook een constante factor van sturing en kennis gedurende het gehele project.


visie
Om een correct en beheersbaar (bouw) proces te hanteren achten we het van belang dat met name in de voorlopig ontwerp fase er varianten worden ontwikkeld en er reeds diep op het project wordt ingegaan. Dit geldt tevens voor de opdrachtgever. Het is onze ervaring dat met name beslissingen in de beginfase van het project van wezenlijk belang zijn voor met name planning en budget. Latere wijzigingen frustreren het project nu eenmaal wezenlijk.

ir Marianne Dragt en ir Bart ter Haar
links